Kotlin er en særlig størrelse når man har arbejde med C# tidligere. Det meste ser bekendt ud, men alligevel kan det være lidt svært at forstå, fordi dialekten er lidt sær :).

Her er lidt overfladiske observationer fra de sidste 2-3 ugers arbejde med sproget.

Det man ikke gør

Altså det man ikke gør i C#, men man gør det i kotlin.

I Kotlin bruger man ikke semikolon ved slutningen af statements, compileren opfatter et new-line som om sætningen er færdig.

Man bruger heller ikke keywordet new til at instantiere objekter/klasser.

val mathLib = MathLib() //instantiering af klassen MathLib

Der bruges typisk to keywords til at lave variabler:

 • var er mutable - værdien kan ændres runtime
 • val er immutable - værdien er fastlåst compiletime

Når man deklarerer variabler kan man skrive typen bagved: (ligesom Typescript)

var description: String = "Kotlin is fun"
val descriptionCantChange = "Denne variabel kan ikke skifte værdi"
description = "Kotlin is still fun"

Metodesignaturer

Metoder defineres med ordet fun. Hvis metoden ikke har nogen returtype, skal der ikke skrives noget efterfølgende

// ingen returtype
fun noReturnType(){ 
 println("Hello!")
}

// returnerer en streng
fun thisIsAFunction(val name:String): String{
  return "$name is the name"
}

Arv og klasser

Den Primære constructor kan ikke indeholde kode, men bruges til at give instans-variabler værdier. Bemærk at man ikke laver fields til dem inde i klassen og assigner dem i en constructor. De er fuldt ud tilgængelig i klassen på denne måde i kotlin.

class ExampleClass(val number: Int, val name: String) //primær constructor
{
 init {
  // kode der udkøres når klassen instantieres
 }
 constructor(val number: Int, val name: String, val prize: Double): this(number,name)
 {
  // sekundær constructor
  // her kan der godt køres kode
 }
}

Arv foregår på nogenlunde samme måde som i C#.

class ExampleClass() : AbstractExampleClass {...}

Dog kan data class'es ikke nedarve fra hinanden.

interfaces

Når man implementerer et interface, skal man naturligvis implementere alle metoder der er defineret i interfaces. I implementeringen man skal bruge keyword’et override ved alle metoderne:

override fun functionFromInterface(){
 // code goes here...
}

data class

I C# ville man lave en såkald POCO, men her kan man lave følgende:

data class ClothingItem(val type: String,
            val size: String,
            val price: Double)

Klassen ClothingItem indeholder nu tre fields: type, size og price som alle er tilgængelige igennem instansen af klassen. Klassen skal bare instantieres med de tre parametre:

val item = ClothingItem("shirt", "L", 19.99)

Sproget forærer dig en masse. Du behøver ikke lave getter og setter metoder til at tilgå værdierne, og du får nogle forskellige metoder foræret såsom toString()

Links til yderligere læsning