Det er ikke helt uvæsentlig at se på hvordan man håndterer null i kotlin, for det er også anderledes i forhold til java og c#.

Hvis du vil lave en variable der godt kan være null, bruger du et sprøgsmålstegn efter typen, og fortælle på den måde kompileren at her er null-værdier iorden:

var name: String? = null
var age: Int? = null

Safe calls / ?-operatoren

Når du senere vil arbejde med dem, bruger du safe calls:

var name: String? = null
println(name?.length) // name er null, og har ikke nogen length, der returneres null
name = "Hans"
println(name?.length) // name er blevet assigned og returnerer length 4

!! operatoren

Med !! kan du tvinge en null pointer exception, og din kode vil fejle, hvis du ikke fanger den.

var name: String? = null
println(name!!.length) // provokerer en exception frem

Links til yderligere læsning