I min tidligere beskrivelse af vores målgruppe, glemmer jeg fuldstændig at nævne den anden type af brugere der kan defineres til vores tjeneste.

Hvis man kalder første gruppe for “forespørgere” (eller requesters), så er gruppen jeg her vil nævne “besvarere” (eller answerers).

Tjenestens informations flow

For lige at opsummere kort hvad de forskellige brugere egentlig kan udføre med vores tjeneste:

En “requester” sender en oversættelses forespørgsel ind til tjenesten (her illustreret som “cloud”).

Tjenesten sender forespørgslen videre til relevante brugere som har forudsætningerne til at kunne besvare forespørgslen.

De “answerer” som kan/vil besvare sender deres svar som så bliver ledt tilbage til den relevante oprindelige “requester”.

Beskrivelse af besvarer

Besvarer-gruppen har en mentalitet hvor de gerne vil hjælpe andre når de har tid og lyst. Jeg forestiller mig at denne brugergruppe kan sammenlignes med brugere af Wikipedia som hjælper med at tilpasse og forbedre artikler, eller brugere på Stack Overflow som gerne vil hjælpe andre der stiller spørgsmål derinde.

Grundlæggende tilhører denne type bruger de samme segmenter som jeg skrev lidt om i sidste blogindlæg. Og tjenesten lægger selvfølgelig også op til at en bruger både være en “requester” og en “answerer”.