Nuværende læringsplan: uge 23.
Hop til ældre planer: uge 21-22 | uge 19-20 | uge 17-18 | uge 14-16 | uge 12-13 | uge 10-11 | uge 7-9

Uge 23

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 7 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Hvordan udgiver man sine apps til Google Play store Læse kravene her: publish your app og evt følge yderligere infokilder Jeg vil skrive en tjekliste til appudgivelse Blogindlæg Det er ikke 100% en tjeckliste, men en undersøgelse af hvad der skal til før man udgiver og hvilke muligheder (Android) lægger op til at man bruger til app udgivelse.
Afrunding af portefølje Jeg vil skrive om mine reflektioner over min process, mine emner og målsætninger

Uge 21 - 22

tilbage til toppen
Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Brugertest
- testtyper
- testopsætning
- testplan
- udført test
Gennemlæse "Rocket surgery made easy". et skriv til portefølje om typerne Steve Krug nævner i bogen blogindlæg om test-typer Sakset fra refleksionsafsnittet i blogindlægget:
"Steve Krug beskriver ikke alle typer af test der er tilgængelig i usability testing værktøjskassen. Men da jeg har valgt at begrænse mig til hans bog, vil jeg ikke gå ind i “holistisk review” eller “AB-test” eller … (tilføj selv flere), men blot konstatere at der findes flere muligheder end dem SK beskriver i sin bogen."
et skriv til portefølje om hvad en test består af, hvordan man udfører sådan en og hvad efterspillet er. Det er blevet til tre oplæg om testing:
- Gør klar til brugertest
-Udfør brugertest
-Brugertestens efterspil
Det er på den ene side en "simpel" opgave at lave brugertest, men på den anden siden indeholder opgaven så mange aspekter at det bliver kompliceret at holde styr på det hele.
Skrive en testplan Producer en testplan Blogindlæg om testplan og til del den teoretiske udførelse af test Ud fra Steve Krugs principper er det hverken svært eller uoverskueligt at lægge en testplan
planlæg og udfør en "rigtig" brugertest En planlægning og gennemførsel af en rigtig test er desværre for tidskrævende på nuværende tidspunkt. I stedet for har jeg i indlægget skrevet lidt om hvad jeg har gjort undervejs bevidst og ubevidst.
Kotlin - OCR Implementere OCR Lave et skriv på bloggen om implementering af dette blogindlæg Kamera og OCR opfølgning fra sidste periode.
Der findes flere måder at gøre dette på, og de blev i et mindre omfang afsøgt. Men det viste sig desværre at være mere besværligt end antaget at komme i mål med denne funktionalitet, hvorfor den er droppet for nu.

Uge 19 - 20

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Kotlin
- LiveData
- Viewmodel
- OCR
Implementere LiveData i min OrdsomeGram app, så data i appen opdateres løbende så brugeren kan se det Jeg implementerer eksempler på dette i min app og laver et skriv om emnerne. Indlæg om LiveData og ViewModel LiveData står for at implementere noget publisher/subscriber-pattern på en lækker måde, så det bliver nemt at styre opdateringer i interfacet, når der sker opdateringer i datagrundlaget.
Implementere Viewmodel i min OrdsomeGram app Viewmodel fungerer grundlæggende på samme måde som vi lærte det i forbindelse med WPF det første år på studiet. Al den data og de funktioner man vil benytte i viewet, klargøres i viewmodellen og efterfølgende bindes tingene sammen.
Implementere OCR this link Den tech jeg fandt virkede fint, men der er noget nyt man kunne kigge på i stedet for: ML kit, som er en værktøjskasse med en hel masse forskelligt, blandt andet diverse billed-analyserende værktøjer ansigts- eller tekstgenkendelse. ML står her for Machine Learning

Uge 17 - 18

tilbage til toppen
Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Angular
- CLI
- Component og service
- httpclient
Se på brugen af Angular CLI til at oprette projekt, skabe componenter og køre projektet Producer et Angular CLI cheat sheet CLI'en er brugt til at starte og udvikle et projekt.
Projektet gør naturligvis brug af komponenter, services og httpclient.
Se projektet på Github.
Angular er nem at gå igang med. Der er gode guides til quickstar på angular.io
Hvad består komponenter og services af, og hvordan kommunikerer de? Lav et skriv om komponenter og services opbygning Jeg har lært at bruge componenter og services. Desuden har jeg kigget på hvordan tingene er forbundet og kommunikerer med hinanden indbyrtes i applikationen.
Se på Angulars httpclient til at consume api Lav et skriv om hvordan jeg hånterer http-kald Jeg lærte at bruge httpclient, og yderligere konfigurere den til at give mig adgang til hele responset.
Github: ngOrdsome

Uge 14-16

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14(+7) dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Kotlin
strukturering af kode
undersøge design patterns til appudvikling der er velegnet til Kotlin/android

måske med udgangspunkt i denne artikel
eller denne artikel.
Lave et blogindlæg med fund og overvejelser om app arkitektur Jeg har søgt og læst flere forskellige steder om emner og gjort mig nogle overvejelser De samme mønstre går igen i forskellige programmeringssprog. Problematikkerne i forskellige sprog ligner hinanden, hvilket så også er grunden til at design patterns kan genbruges sprogene imellem. Også i appudvikling er Design Patterns og arkitektur er vigtige bestanddele. Kode der skal kunne læses og måske vedligeholdes af andres kræver omtanke
Kotlin
Inversion of control
Undersøge dependency injection frameworket Koin Bruge komponenten i mit projekt og lave et skriv om omsætning, brug og reflektion - Blogindlæg om Koin. Opsætning og brug af dependency injection frameworket Koin.
Kotlin
Komponent til consuming af API
Undersøge OkHttp (afprøvet, se blog om Volley, under reflektion)
Undersøge Volley og Gson
Bruge komponenterne i mit projekt og lave et skriv om omsætning, brug og reflektion - Blogindlæg om Volley
- Blogindlæg om Gson
Håndtering af http requests og responses i en app, desuden håndtering af json
GitHub: Ordsomegram - Komplonenterne Koin, Volley og Gson bruges i denne app.
Testing
Forskellen mellem UX og usability
Finde klare afgrænsninger på begreberne, og opnå bevisthed over hvornår der er sammenfald mellem de to ting. Ingen, men i uge 21 er der kommet et blogindlæg: UX vs Usability Jeg har i uge 20-21 afgrænset emnet til at omhandle usability brugertest, ala Steve Krug
Litteratur The Difference (And Relationship) Between Usability And User Experience
Usability vs. User Experience: What's the difference?
When to use which user-experience research methods
Usability engineering methods for software developers
The Ultimate Guide—Difference Between Usability and User Experience


Testing
teoretikere
Undersøge teoretikere:
Rolf Molich
Jakob Nielsen
Steve Krug
Jeg har læst lidt bredt om disse tre usability guruer, og har valgt at sætte fokus på Steve Krug, specifikt hans bog "Rocket Surgery made easy".
til toppen

Uge 12 - 13

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Se nærmere på nogle af de komponenter der er tilgængelige til android udvikling Se på udvalgte komponenter fra Android Jetpack:
Navigation (igen) + safeargs
Har lavet to prototype apps som skal fremvises til vores PO's (Se de to github-repos) Det kan være en b*tch at opgradere en komponent. Havde set et kursus med version 1.0.0-alpha07 af navigation og safe args, og jeg prøvede at opgradere til seneste stable 2.0.0, hvilket forvoldt en del problemer. (Skriv om det)
GitHub: Ordsomegram Prototype med "instagram-like" navigation
OrdsomeDrawer Prototype med "Navigation Drawer" navigation (burger-menu)
UX Brugertest Lynda UX/test playliste Anskaffet flere bøger og skrevet til Anni Grøndal fra MMD-uddannelsen ang noget vejledning Har konstateret at det ikke direkte er Informationsarkitektur som jeg vil beskæftige mig med, da emnet umiddelbart er for omfattende
JS Angular Lynda Angular playliste

Angular tutorial: Tour of Heroes
Kør tutorials igennem og lav et skriv om angular Brugte en aften på at lave "Tour of heroes" Angular indeholder alt hvad jeg skal bruge for at kunne consume et api og konstruere en brugerflade, hvilket er umiddelbart de bestanddele jeg skal bruge til projektets webdel.
GitHub: Tour of Heroes
til toppen

Uge 10 - 11

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Grundlæggende Java, da Kotlin siges at være en moderne udgave af Java og mange ressourcer siger at viden om Java er en fordel Jeg vil følge 2 kursus' på Lynda Skrive et oplæg der sammenligner Java med C# som jeg kender i forvejen fra de tidligere semestre
Oplægget kan senere bruges til at lave en yderligere sammenligning med Kotlin
Sammenligning mellem C# og Java Der er stor lighed mellem c# og java
Grundlæggende viden om Android Studio Der er et enkelt kursus på Lynda Brug Android Studio og påbegynd et cheat sheet der indeholder genveje og andre gode ting om Android Studio Android Studio cheat sheet Android Studio er baseret på IntelliJ Idea - dvs de to ligner næsten hinanden 100%. Det er et utrolig kraftfuldt IDE og der er meget at lære

Det virker til at være mindst lige så kraftfuldt et IDE som Visual Studio er
Rigtigt igang med Kotlin Flere kurser på Lynda :) Jeg vil lave 2 apps. De skal have forskellig navigation, og iøvrigt ikke indeholde "den rigtige" funktionalitet, men begge skal være så færdige apps, at de ville kunne forveksles med et færdigt produkt. Al funktionalitet skal fakes, da backend ikke er klar. En app der benytter "navigation" fra Android Jetpack (lynda.com-kursus).

En app der benytter lidt flere "programmelle" ting i kotlin (teamtreehouse.com-kursus).

Set et kursus som gennemgår nogle grundlæggende dele af kotlin (lynda.com-kursus) - er igang med at lave et skriv om dette
Har arbejdet med opbygningen og strukturen af en android app.

Der er lækre materialer til rådighed til Android udviklere.

Jeg har prøvet at bruge navigation-komponenten til at lave navigation (sjovt nok).

Desuden har jeg prøvet at overføre en app til et android device.
Relaterede Github repos: MyFirstApp på baggrund af firstapp
NavApp(Lynda.com-kursus/fra David Gassners Github)
Informationsopsamling vedr test Find relevante dele i Bjørks undervisningsmateriale til test på PBA. under udarbejdelse... Har lånt flere bøger

Er begyndt på en målgruppeanalyse
n/a
Grundlæggende viden om javascript frameworks (genbrug) Lynda.com bruges til begrebsdannelse, der kan produceres et testprogram/proof of concept
Vælg 2 frameworks at tage udgangspunkt i
Udvikle en frontend på baggrund af de mocks der blev produceret i sidste læringsplan-sprint. Vil desuden tilpasse mocks yderligere. Er blevet udskudt
vedr test og JS frameworks Lave mere konkrete læringsmål til begge emner Begge læringsmål er blevet konkretiseret yderligere, og giver forhåbentlig et bedre afsæt til den kommende periode
til toppen

Uge 7 - 9

Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14 dages periode Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? hvad lærte jeg i perioden?
Grundlæggende viden om javascript frameworks Lynda.com bruges til begrebsdannelse, der kan produceres et testprogram/proof of concept prototype produceret - evt fremvist til ERFA n/a n/a
Grundlæggende viden om Kotlin Lynda.com bruges til begrebsdannelse, der kan produceres et Proof of concept – hello world eller lign på android prototype produceret - evt fremvist til ERFA Set video på Lynda
Opsætning af emulator
Hello World app
Foreløbig ikke noget stort udbytte, det har været ren opsætning indtil nu.
Grundlæggende brugertest design Lynda.com / informationssøgning Grundlæggende testplan produceret, vejledning opsøgt og modtaget Vejledning ved Simon
Bøger bestilt/lånt
Der skal læses en del op til dette emne. Bjørk har undervist i test, han skal bruges som ressource og sparringspartner.

Andre studerende har anbefalet Teamtreehouse.com som alternativ eller supplement til Lynda.com