Android Studio (2) Angular (3) App update (1) C# vs Java (1) C# vs Kotlin (2) GDPR (1) UX vs Usability (1) android (4) appudvikling (13) blogging (1) bootstrap (1) emulator problemer (1) git (1) kotlin (10) meta (1) målgruppeanalyse (2) new stuff (1) overvejelser (5) testing (10) uge 07 (1) uge 08 (2) uge 09 (1) uge 10 (1) uge 11 (2) uge 12 (1) uge 13 (2) uge 15 (2) uge 16 (3) uge 17 (1) uge 18 (4) uge 19 (1) uge 20 (1) uge 21 (8) uge 23 (2) uge 24 (1) usability (6) webudvikling (5)

 Android Studio (2)

App'ens anatomi
Android Studio cheat sheet

 Angular (3)

Components og Services i Angular
Angulars HttpClient
Angilar CLI cheat sheet

 App update (1)

App Update!

 C# vs Java (1)

Sammenligning

 C# vs Kotlin (2)

null i kotlin
Sammenligning

 GDPR (1)

Persondata og GDPR

 UX vs Usability (1)

UX vs Usability

 android (4)

Udgivelse af Android apps
Kamera og OCR
Afprøv dine apps på en enhed
Smagsprøve på Kotlin

 appudvikling (13)

Udgivelse af Android apps
Kamera og OCR
LiveData og ViewModel
App Update!
App gennemgang
Observationer om app arkitektur
Eksterne pakker - Volley
Eksterne pakker - Koin
Eksterne pakker - Gson
App'ens anatomi
Afprøv dine apps på en enhed
Android Studio cheat sheet
Smagsprøve på Kotlin

 blogging (1)

Lær Jekyll at kende.

 bootstrap (1)

Bootstrap

 emulator problemer (1)

Smagsprøve på Kotlin

 git (1)

Git Submodule

 kotlin (10)

Kamera og OCR
LiveData og ViewModel
Eksterne pakker - Volley
Eksterne pakker - Koin
Eksterne pakker - Gson
null i kotlin
Sammenligning
Sammenligning
Smagsprøve på Kotlin
En uge mest med overvejelser

 meta (1)

Lær Jekyll at kende.

 målgruppeanalyse (2)

Tanker om målgrupper - anden del
Tanker om målgrupper

 new stuff (1)

Lær Jekyll at kende.

 overvejelser (5)

Persondata og GDPR
Tanker om målgrupper - anden del
Observationer om app arkitektur
Tanker om målgrupper
En uge mest med overvejelser

 testing (10)

Brugertestens efterspil
Testplan og eksekvering
UX vs Usability
Typer af tests
Udfør brugertest
Gør klar til brugertest
Tanker om målgrupper - anden del
App gennemgang
Tanker om målgrupper
En uge mest med overvejelser

 uge 07 (1)

Lær Jekyll at kende.

 uge 08 (2)

Smagsprøve på Kotlin
En uge mest med overvejelser

 uge 09 (1)

Sammenligning

 uge 10 (1)

Android Studio cheat sheet

 uge 11 (2)

Git Submodule
Afprøv dine apps på en enhed

 uge 12 (1)

Sammenligning

 uge 13 (2)

App'ens anatomi
null i kotlin

 uge 15 (2)

Eksterne pakker - Koin
Eksterne pakker - Gson

 uge 16 (3)

Observationer om app arkitektur
Tanker om målgrupper
Eksterne pakker - Volley

 uge 17 (1)

App gennemgang

 uge 18 (4)

Components og Services i Angular
Bootstrap
Angulars HttpClient
Angilar CLI cheat sheet

 uge 19 (1)

App Update!

 uge 20 (1)

Tanker om målgrupper - anden del

 uge 21 (8)

Brugertestens efterspil
Testplan og eksekvering
UX vs Usability
Typer af tests
Udfør brugertest
Gør klar til brugertest
LiveData og ViewModel
Persondata og GDPR

 uge 23 (2)

Udgivelse af Android apps
Kamera og OCR

 uge 24 (1)

Produktfremvisning

 usability (6)

Brugertestens efterspil
Testplan og eksekvering
UX vs Usability
Typer af tests
Udfør brugertest
Gør klar til brugertest

 webudvikling (5)

App Update!
Components og Services i Angular
Bootstrap
Angulars HttpClient
Angilar CLI cheat sheet